Atbilstoši 2023. gada investīciju programmai, investīciju projektiem paredzēts 6 494 759 eiro, kas ir 10% no plānotiem kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā:

Transporta infrastruktūras attīstībai paredzēts finansējums 2 077 749 eiro apmērā, tajā skaitā:

 • cietā seguma un apgaismojuma izbūve Ievu ielā, Iecēnu ciemā, Cenu pagastā (būvprojekta izstrāde un būvdarbi);
 • apgaismojuma līnijas izbūve Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes ciema Niedru ielā (būvdarbi);
 • Viktorijas ielas asfaltēšana un Stadiona ielas  posma no Iecavas ielas līdz Spartaka ielai izbūve Ozolnieku pagastā (būvprojekta izstrāde un būvdarbi);
 • gājēju celiņa, veloceliņa  un apgaismojuma izbūve Platones pagasta Lielvircavas ciema teritorijā (būvdarbi);
 • Pļavu ielas virskārtas asfaltēšana Salgales pagasta Garozas ciemā (būvprojekta izstrāde un būvdarbi);
 • Parka ielas un Stacijas ielas seguma atjaunošana Elejā (būvprojekta izstrāde un būvdarbi);
 • Skolas ielas un Dārza ielas seguma atjaunošana Glūdā (būvprojekta izstrāde un būvdarbi);
 • Lielās ielas un Mazās ielas seguma atjaunošana Kalnciema pagastā (būvprojekta izstrāde un būvdarbi);
 • Tirgus ielas seguma atjaunošana Lielplatones pagastā (būvprojekta izstrāde un būvdarbi);
 • Bērzu ielas un Kooperatīva ielas seguma atjaunošana Līvbērzes pagastā (būvprojekta izstrāde un būvdarbi);
 • Centra ielas, Kveldes iela un dzelzceļa pārbrauktuve "Austrumi" seguma atjaunošana Platones pagastā (būvprojekta izstrāde un būvdarbi);
 • autoceļa Dobele - Bauska P103 – Bērvircava Sesavas pagastā ceļa seguma atjaunošana, tai skaitā Upes ielas posma, Līvānu ielas, Kastaņu ielas, Bērvircavā (būvprojekta izstrāde un būvdarbi);
 • Straumes ielas seguma atjaunošana Svētes pagasta Jēkabniekos (būvprojekta izstrāde un būvdarbi);
 • Celtnieku ielas seguma atjaunošana Valgundes pagastā(būvprojekta izstrāde un būvdarbi);
 • Vilces kapu ceļa seguma atjaunošana Vilces pagastā (būvprojekta izstrāde un būvdarbi);
 • Upes ielas Mazlauku ciemā un Dīķu ielas seguma atjaunošana Vircavas pagastā (būvprojekta izstrāde un būvdarbi)

 

Infrastruktūras projektiem paredzēts finansējums 2 892 895 eiro apmērā, tajā skaitā:

 • Ānes parka labiekārtošana, celiņu izbūve (būvdarbi);
 • Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Eleja”  teritorijas labiekārtošana, ēku energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve (būvdarbi);
 • Elejas vidusskolas mājturības un tehnoloģiju darbnīcas energoefektivitātes paaugstināšana (būvprojekta izstrāde);
 • Elejas pagasta sporta kompleksa izveide (būvprojekta izstrāde);
 • Elejas muižas parka teritorijas infrastruktūras atjaunošana;
 • Elejas Parka kapu ieejas tiltiņa konservācija;
 • Līvbērzes pagasta pārvaldes ēkas  energoefektivitātes paaugstināšana (būvprojekta izstrāde);
 • Līvbērzes pagasta pārvaldes ēkas  energoefektivitātes paaugstināšana (būvprojekta izstrāde);
 • Ozolnieku vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana, telpu atjaunošana un labiekārtošana (būvprojekta izstrāde);
 • Ozolnieku vidusskolas ēkas piebūves un aktu (multifunkcionālas) zāles izveide (būvprojekta izstrāde);
 • Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Jelgavas ielā 35, Ozolniekos (būvprojekta izstrāde);
 • Ozolnieku Sporta skolas jumta atjaunošana (būvdarbi);
 • Salgales pagasta pārvaldes ēkas "Vīgriezes" fasādes vienkāršotā atjaunošana un apkures sistēmas sakārtošana (būvdarbi);
 • apkures sistēmas sakārtošana bijušās Salgales pamatskolas ēkā (būvdarbi);
 • doktorāta izveide Sesavas pagastā (būvdarbi);
 • Sesavas sporta halles remonts un sporta zāles siltuma sistēmas sakārtošana, telpu remonts (būvdarbi);
 • Sesavas pagasta Bērvircavas muižas kungu mājas atjaunošana, dokumentācijas izstrāde ēkas konservācijai;
 • Svētes pagasta Jēkabnieku kultūras nama lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošana (būvdarbi);
 • Valgundes pagasta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana (būvprojekta izstrāde);
 • Vilces muižas kalpu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana (būvprojekta izstrāde);
 • Vilces muižas verandas remonts (būvdarbi);
 • Vircavas pagasta sporta halles energoefektivitātes paaugstināšana (būvprojekta izstrāde);
 • Zaļenieku pagasta kultūras nama  energoefektivitātes paaugstināšana, restaurācija, teritorijas labiekārtošana (būvdarbi)

 

 

Ūdenssaimniecības attīstībai paredzēts finansējums 1 524 115 eiro apmērā, tajā skaitā:

 • Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Glūdas pagasta Nākotnes ciemā (būvdarbi);
 • Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā ar pašvaldības līdzfinansējuma daļu - pašvaldības transporta infrastruktūras attīstība Ozolnieku ciemā (būvdarbi).