Informējam, ka Jelgavas novada dome 2024.gada jūnijā pieņēma lēmumu Nr.5. (protokols Nr.14/2024) "Par detālplānojuma Rožmalas, Sīpoli, Medņi, Vītoliņos, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu infrastruktūras objektam".

Detāplānojuma dokumenti pieejami ŠEIT

Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” ir pieeja ŠEIT

Informējam, ka Jelgavas novada dome 2024. gada 27. martā pieņēma lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6/2024) “Par detālplānojuma “Jaunkalniņi”, Brankās, Cenu pagastā, Jelgavas novadā, apstiprināšanu”.

Detāplānojuma dokumenti pieejami ŠEIT.

Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” ir pieeja ŠEIT.

Jelgavas novada dome 2023.gada 29.novembrī pieņēma lēmumu Nr.15 (protokols Nr.25/2023) “Par detālplānojuma Celtnieku iela 11B, Ānē, Cenu pagastā, Jelgavas novadā, apstiprināšanu”.

Detāplānojuma dokumenti pieejami: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28583.

Publikācija  oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” ir pieejama: https://www.vestnesis.lv/op/2023/235.18.

Jelgavas novada pašvaldība informē, ka Jelgavas novada dome 2023. gada 25. oktobra sēdē pieņēma lēmumu Nr.11 (protokols Nr.23/2023) "Par detālplānojuma “Viskaļi”, “Grantiņi”, Brankās, Cenu pagastā, Jelgavas novadā, apstiprināšanu".
 
Detāplānojuma dokumenti ir pieejami geolatvija.lv/geo/tapis#document_28430.

Publikācija  oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” ir pieejama www.vestnesis.lv/op/2023/211.49.

Jelgavas novada pašvaldība informē, ka Jelgavas novada dome 2023.gada 1.jūnija sēdē pieņēma lēmumu Nr.24. (protokols Nr.13/2023) "Par detālplānojuma "Līgas", "Līgas Rozes" un "Līgas Neļķes", Vītoliņos, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, apstiprināšanu".

Detāplānojuma dokumenti ir pieejami  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27225

Publikācija  oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” pieejama https://www.vestnesis.lv/op/2023/109.19

Jelgavas novada pašvaldība informē, ka ar Jelgavas novada domes 2023.gada 26.aprīļa sēdē pieņēma lēumu Nr.7. (protokols Nr.10/2023) "Par detālplānojuma “Jānīši”, Ānē, Cenu pagastā, Jelgavas novadā, apstiprināšanu".

Detāplānojuma dokumenti ir pieejami  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27072.

Publikācija  oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” pieejama https://www.vestnesis.lv/op/2023/86.12

Jelgavas novada pašvaldība informē, ka Jelgavas novada dome 2022.gada 5.janvāra sēdē pieņēma lēmumu Nr.14 (protokols Nr.2) "Par detālplānojuma “Akmentiņi”, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā, apstiprināšanu".

Detāplānojuma dokumenti ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18317.

Publikācija  oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” pieejama https://www.vestnesis.lv/op/2022/14.35.

Ozolnieku novada pašvaldība informē, ka Ozolnieku novada dome 2021.gada 27.maija sēdē pieņēma lēmumu Nr.13 (protokols Nr.15) "Par detālplānojuma "Dižozoliņi", Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, apstiprināšanu".

Detālplānojuma dokumenti ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18319.

Publikācija  oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” pieejama https://www.vestnesis.lv/op/2021/109.TP2

Ozolnieku novada pašvaldība informē, ka Ozolnieku novada dome 2020.gada 29.oktobra sēdē pieņēma lēmumu Nr.24 (protokols Nr.18) "Par detālplānojuma nekustamā  īpašuma ar kadastra numuru 54660011246 sastāvā reģistrētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54660010328, Jelgavas ielā 37, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, apstiprināšanu".

Detālplānojuma dokumenti ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18724.

Publikācija  oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” pieejama https://www.vestnesis.lv/op/2020/216.TP1

Ozolnieku novada pašvaldība informē, ka Ozolnieku novada dome 2019.gada 26.septembra sēdē pieņēma lēmumu Nr.13 (protokols Nr.11) "Par detālplānojuma nekustamā  īpašuma Skolas ielā 6, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā apstiprināšanu".

Detālplānojuma dokumenti ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13768.

Publikācija  oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” pieejama https://www.vestnesis.lv/op/2019/203.TP2

Ozolnieku novada pašvaldība informē, ka Ozolnieku novada dome 2019.gada 30.maija sēdē pieņēma lēmumu Nr.10 (protokols Nr.6) "Par detālplānojuma nekustamā  īpašuma "Skariņas" zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54440050763 Cenu pagastā, Ozolnieku novadā apstiprināšanu".

 Detālplānojuma dokumenti ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_11757.

Publikācija  oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” pieejama https://www.vestnesis.lv/op/2019/116.TP3.

Jelgavas novada dome 2021.gada 30.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.10 (protokols Nr.10) “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Lielpļavas", Vītoliņos, Valgundes pagastā apstiprināšanu”.

Detāplānojuma dokumenti pieejami: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20691.

Publikācija  oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” ir pieejama: https://www.vestnesis.lv/op/2021/141.TP1

Jelgavas novada dome 2013.gada 30.maijā pieņēma lēmumu Nr.11 (protokols Nr.9) “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Lindas", Valgundes pagastā, apstiprināšanu”.

Detāplānojuma dokumenti pieejami: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_3820