Jelgavas novada dome 2023. gada 28. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 10 (protokols Nr. 28/2023) par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam, attīstības programmas 2023.-2029. gadam un Vides pārskata apstiprināšanu.

Dokumenti pieejami:


Jelgavas novada domes 2024.gada 16.maijā pieņēma lēmumu Nr.1 (protokols Nr. 11/2024) par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programmas 2023.-2029.gadam Jelgavas novada investīciju plāna aktualizēšanu.

Dokumenti pieejami:


Jelgavas novada domes 2024.gada 26.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.14 (protokols Nr. 14/2024) par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programmas 2023.-2029.gadam Jelgavas novada investīciju plāna aktualizēšanu.

Dokumenti pieejami: