Jelgavas nov., Glūdas pag., Nākotne, Skolas iela 3
Mairita Pauliņa
Kategorija
Pilsoniskās sabiedrības jomas biedrības
Pagasts
Glūdas pagasts

Sekmēt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu; Attīstīt pakalpojumu pieejamību; Veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanu; Veicināt iedzīvotāju līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā; Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērķa sasniegšanai; Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs; Attīstīt biedrības kapacitāti; Sekmēt sadarbību starp paaudzēm; Veicināt neformālās un mūžizglītības attīstību; Veikt pasākumus motivācijas un pašnovērtējuma celšanai; Popularizēt veselīgu un fiziski aktīvu dzīvesveidu.