Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērze, Jelgavas iela 9A
Ruta Medne
Kategorija
Pilsoniskās sabiedrības jomas biedrības
Pagasts
Līvbērzes pagasts

Sekmēt pilsoniskas sabiedrības veidošanu.