Jelgavas nov., Valgundes pag., Vītoliņi, Paegļu iela 6-7
Kristīne Suškova
Kategorija
Dzīvokļu, namu un garāžu apsaimniekošanas biedrības
Pagasts
Valgundes pagasts

Apvienot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Paegļu ielā 6, Vītoliņos, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, LV-3017, dzīvokļu īpašniekus; nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Paegļu ielā 6, Vītoliņos, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, LV-3017, koplietošanas telpu, kā arī zemesgabala, uz kura atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju;pēc iespējas apmierināt citas biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas izmantošanu;pārstāvēt un aizsargāt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Paegļu ielā 6, Vītoliņos, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, LV-3017, īpašnieku un iedzīvotāju tiesības un intereses jautājumos, kas skar ēkas apsaimniekošanu.