Jelgavas nov., Valgundes pag., Valgunde, Celtnieku iela 9
Edgars Engīzers
Kategorija
Vēstures mantojuma, vides aizsardzības jomas biedrības
Pagasts
Valgundes pagasts

Novada vēstures un novadpētniecības popularizēšana; Nacionālās, reģionālās un globālās vēstures popularizēšana; Iesaistīšanās vēstures izpētē, kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā; Vēsturiskās izpratnes, sabiedrības integrācijas, kolektīvās apziņas un nacionālās identitātes veidošanās veicināšana; Jauniešu iesaistīšana vēstures izzināšanas un iepazīšanas procesā; Starptautiskās sadarbības veicināšana vēstures izpētes un popularizēšanas procesā.