Jelgavas nov., Elejas pag., Eleja, Dārza iela 13-8
Inga Andrejeva
Kategorija
Pilsoniskās sabiedrības jomas biedrības
Pagasts
Elejas pagasts
  1. Pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana; 
  2. Iedzīvotāju dzīves līmeņa, veselības, sporta, kultūras un citu attīstības iespēju veicināšana;
  3. Visu iedzīvotāju grupu, klubu, pašdarbības kolektīvu un pulciņu atbalstīšana;
  4. Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana;
  5. Juridisko un fizisko personu koordinēšana biedrības mērķiem atbilstošu projektu izstrādē un darbībā, realizējot dažādus projektus;
  6. Mērķauditorija: sabiedrība kopumā (visi Elejas pagasta iedzīvotāji), pensijas un pirmspensijas vecuma iedzīvotāji, invalīdi, ģimenes, sievietes, bērni un jaunieši, nacionālās minoritātes.