Kategorija
Reliģiskās organizācijas un draudzes

Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas-katoļu Baznīcas mācību.