Jelgavas nov., Vilces pag., Ziedkalne, "Upītes"
Madars Lasmanis
Kategorija
Sociālās jomas biedrības Pilsoniskās sabiedrības jomas biedrības
Pagasts
Vilces pagasts

Palīdzības sniegšana Jelgavas novadā dzīvojošajiem maznodrošinātajiem; Jelgavas novada skolu skolnieku tālākizglītības veicināšana; Jelgavas novada vēstures izzināšanas veicināšana; Jelgavas novada kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana; pilsoniskās sabiedrības dalības sabiedriski politiskajos un sociālajos procesos veicināšana Jelgavas novadā; Jelgavas novada lokālā patriotisma veicināšana, sabiedrības iniciatīvas atbalstīšana, Jelgavas novada kā vienotas un nedalāmas vienības nostiprināšanai; sabiedrības izpratnes par uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību Jelgavas novada teritorijā veicināšana.