Pasta iela 37, Jelgava
Līga Švānberga
Kategorija
Pilsoniskās sabiedrības jomas biedrības

Veicināt Jelgavas novada teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību, kas ietver gan ekonomiskās un sociālās aktivitātes pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu.