"Pārupji", Elejas pagasts, Jelgavas novads
Līga Rozenbaha
Kategorija
Pilsoniskās sabiedrības jomas biedrības
Pagasts
Elejas pagasts

Veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību, kultūrvēsturi; Iedzīvotāju dzīves kvalitātes dzīves uzlabošana, mūžizglītība; Pārstāvēt sabiedrības intereses tās attīstībā; Veicināt izpratni, zināšanas par dzīvo dabu, vidi; Popularizēt latvisko dzīvesziņu.