Jelgavas nov., Elejas pag., "Asari"
Aigars Asaris
Kategorija
Vēstures mantojuma, vides aizsardzības jomas biedrības
Pagasts
Elejas pagasts

Veicināt Latvijas mežu teritoriju ilgtspējīgu attīstību; stiprināt pilsoniskās sabiedrības veidošanos Latvijas laukos, sekmējot vietējās iniciatīvas grupu attīstību un sadarbību; sadarboties ar valsts un pašvaldības iestādēm, nevalstiskām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām; veicināt iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti, veselības stiprināšanu, popularizēt aktīvo atpūtu un meža teritoriju sakopšanu; nometņu organizēšana; saglabāt daudzveidīgu dzīvotspējīgu Latvijas savvaļas dzīvnieku faunu un to aizsardzību. Veidojot iedzīvotāju apmācību un informatīvo pasākumu organizēšana. Barotavu un apskates laukumu izveide. Dzīvnieku un dabiskās dzīvesvides saglabāšanu.