Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Vecsvirlauka, "Imantas"
Kārlis Folkmanis
Kategorija
Vēstures mantojuma, vides aizsardzības jomas biedrības
Pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts

Veicināt dabas aizsardzību; sekmēt vides sakopšanu un saglabāšanu; veicināt atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanu; sekmēt vides infrasrtruktūras uzlabošanos; sadarboties ar institūcijām un organizācijām dabas aizsardzības jomā; sekmēt sabiedrības izglītošanu dabas aizsardzības jomā; veicināt mūžizglītības pasākumus.