Jelgavas nov., Vircavas pag., Vircava, "Kamenes"
Edgars Jančuks
Kategorija
Sociālās jomas biedrības Pilsoniskās sabiedrības jomas biedrības
Pagasts
Vircavas pagasts

Veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību; Veicināt sabiedrības etnisko, sociālo un cita veida integrāciju; Sekmēt sabiedrības mobilitāti Eiropas dimensijā; Stimulēt sociālo problēmu risināšanu sabiedrības vidū; Veicināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu; Veicināt pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un attīstību; Veicināt kultūras, sporta un izglītības attīstību; Veicināt uzņēmējdarbības attīstību; Veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.