Jelgavas nov., Vircavas pag., "Kamenes"
Sarmīte Armane
Kategorija
Sociālās jomas biedrības Pilsoniskās sabiedrības jomas biedrības
Pagasts
Vircavas pagasts

Uzlabot Vircavas pagasta iedzīvotāju sociālo labklājību; Aktīvi piedalīties Vircavas pagasta sabiedriskajā dzīvē; Koordinēt biedru kopējo projektu veidošanu; Pagasta iedzīvotāju apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanas organizēšana; Metodiska palīdzība biedriem un pagasta iedzīvotājiem aktuālu jautājumu risināšanā; Biedrība var veikt citas darbības un realizēt citus mērķus, kuri papildina uzskaitītos un nav pretrunā ar minētajiem.