Līga Rozenbaha

Lielplatones pagasta pārvaldes vadītāja
liga.rozenbaha [at] jelgavasnovads.lv

Pārvaldes vadītāja iedzīvotāju pieņemšanas laiks:

  • Pirmdiena: 13.00-18.00   
  • Ceturtdiena: 9.00-12.00  

Pārvaldes vadītāja Lielplātone.