Spēkā esošie detālplānojumi

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu un ņemot vērā, ka detālplānojuma izstrādes ierosinātāji vairs nav nekustamo īpašumu īpašnieki, Jelgavas novada dome 2020.gada 25.gada jūnija domes sēdē (sēdes protokols Nr. 12. 8.§) nolemj:

  • Atcelt Jelgavas novada domes 2015.gada 30.septembra lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Valgundes pagastā” (sēdes protokols Nr.17, 1.§).

Šobrīd neviens detālplānojums nav publiskajā apspriešanā.