18.08.2022.

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis Svētbirzī