30.11.2022.

Valgundes pagasta Informācijas, kultūras un sporta centra "Avoti" atjaunoto telpu svinīgā atklāšana

 

23.septembrī svinīgi atklātas Valgundes pagasta Informācijas, kultūras un sporta centra "Avoti" atjaunotās telpas. 

Rekonstrukcijas laikā īstenoti jumta, ārsienu konstrukciju un cokola daļas siltināšanas darbi, kā arī veikta apkures sistēmas renovācija, paredzot sistēmas balansēšanas un regulēšanas iespējas, pārbūvēti ēkas ieejas mezgli un foajē, veikta elektroapgādes un apgaismojuma sistēmas nomaiņa un darbības uzlabošana, mehāniskās ventilācijas sistēmas modernizācija un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija, ēkas pirmajā stāvā atjaunota un siltināta grīda. Plānojot ēkas rekonstrukciju un pārdomājot tās vizuālo konceptu, “Avotos” tika izprojektēta piebūve, kurā izvietota noliktava un telpas doktorātam. 

Informācijas, kultūras un sporta centrā "Avoti" radošo sezonu uzsāks deviņi amatiermākslas kolektīvi: senioru deju kolektīvs "Valgundes saulgrieži", vidējās paaudzes deju kolektīvs "Valgundietis", jauniešu deju kolektīvs "Trādirīdis", bērnu mūsdienu deju kolektīvs "Avotiņi", amatierteātris "Atspulgs", sieviešu vokālais ansamblis "Krastu balsis", folkloras kopa "Nāburdzīte", tautas lietišķās mākslas studija "Valgunde", līnijdeju grupa "Relaxdance".