Jaunsvirlaukas pagasta IKSC „Līdumi” radošo darbnīcu pasniedzēja, Staļģenes Mazpulka vadītāja.
Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu latviešu tradīciju saglabāšanā un Jelgavas novada jauniešu izglītošanā.
Gads
2011. gads
Apbalvojuma veids
Atzinības raksta saņēmēji