Vides aizsardzības pārvaldes hidrobiologs.
Atzinības raksts par mērķtiecīgu nozīmīgu ieguldījumu vides sakārtošanā un vides aizsardzības veicināšanā Jelgavas novadā.
Gads
2014. gads
Apbalvojuma veids
Atzinības raksta saņēmēji