Vilces pagasta ārsta palīdze.
Atzinības raksts par ilggadēju darbu un lielo ieguldījumu veselības aprūpes attīstībā Jelgavas novadā.
Gads
2011. gads
Apbalvojuma veids
Atzinības raksta saņēmēji