Zemnieku saimniecības „Brasli” īpašnieki.
Goda diploms par nozīmīgu ieguldījumu sportiska un veselīga dzīvesveida popularizēšanā un atbalstīšanā.
Gads
2014. gads
Apbalvojuma veids
Goda diploma saņēmēji