Jelgavas novada Sporta centra vadītāja vietniece, orientēšanās trenere.
Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu izglītības un sporta dzīves attīstībā Jelgavas novadā.
Gads
2014. gads
Apbalvojuma veids
Atzinības raksta saņēmēji