Līdzšinējā SIA “Jelgavas novada KU” norēķinu sistēmas administratore
Atzinības raksts par ilggadīgu ieguldījumu klientu apkalpošanas līmeņa celšanā un klientu apkalpošanā Jelgavas novadā
Gads
2019. gads
Apbalvojuma veids
Atzinības raksta saņēmēji