Labdarības organizācijas vadītājs.
Goda diploms par ilggadēju nozīmīgu ieguldījumu sociālās palīdzības un atbalsta sniegšanā Jelgavas novada iedzīvotājiem.
Gads
2014. gads
Apbalvojuma veids
Goda diploma saņēmēji