Zemnieku saimniecības „Ceļmalas” īpašnieks.
Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā Jelgavas novadā.
Gads
2011. gads
Apbalvojuma veids
Atzinības raksta saņēmēji