SIA „Viesu Līči” valdes priekšsēdētājs un Jelgavas novada domes deputāts.
Goda diplolms par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības veicināšanā Jelgavas novadā un popularizēšanu jauniešu vidē.
Gads
2014. gads
Apbalvojuma veids
Goda diploma saņēmēji