Līdzšinējā Bāriņtiesas vadītāja
Goda diploms par nozīmīgu, ilggadēju ieguldījumu Jelgavas novada Bāriņtiesas izveidošanā un attīstībā, bērnu tiesību aizsardzībā un interešu nodrošināšanā
Gads
2019. gads
Apbalvojuma veids
Goda diploma saņēmēji
Video