Elejas vidusskolas direktore.
Goda diploms par nozīmīgo ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā Jelgavas novadā.
Gads
2011. gads
Apbalvojuma veids
Goda diploma saņēmēji