Lielplatones pagasta zemnieku saimniecības „Meistari” īpašnieki.
Goda diploms par lielo ieguldījumu lauksaimnieciskās ražošanas attīstībā un jaunu tehnoloģiju ieviešanā un pilnveidošanā.
Gads
2011. gads
Apbalvojuma veids
Goda diploma saņēmēji