Jelgavas Vissvētākās Dievmātes Aizmigšanas pareizticīgo draudzes garīdznieks.
Goda diploms par lielo ieguldījumu sociālās aizsardzības veicināšanā un iedzīvotāju garīgajā pilnveidošanā.
Gads
2011. gads
Apbalvojuma veids
Goda diploma saņēmēji