Publikācijas datums:
JNP 2013/12
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Līguma izpildes vieta
Jelgavas novads
Kontakti

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja A. Udalova

Pasūtītājs precizē piedāvājumu iesniegšanas termiņu, nolikuma 1.5.1.punktā un 1.5.2.punktā termiņu „2013.gada 16.aprīlim plkst. 10:00” aizstājot ar termiņu „2013.gada 23.aprīlim plkst. 10:00”