Publikācijas datums:
JNP 2013/13/KPFI
Noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA ”TELMS”
Līgumsumma
189456.72LVL
Līguma izpildes vieta
Elejas pagasts,Jelgavas novads
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
06.03.2013.
Kontakti

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja A. Udalova

Sakarā ar papildinājumiem tehniskajā specifikācijā, tiek veikti grozījumi, un piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2013.gada 16.aprīlim, plkst.11.00.