Publikācijas datums:
JNP 2013/14/KPFI
Noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA ”Uzars celtniecība”
Līgumsumma
281263.56LVL
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Kontakti

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja A. Udalova