Publikācijas datums:
JNP 2015/12
Noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA ”Roplainis”
Līgumsumma
113715EUR
Iepirkuma procedūra
No 14 000 EUR līdz 170 000 EUR (spēkā līdz 01.03.2017)
Kontakti
Tiek precizēts paredzamais materiālu apjoms- 5700 m3 (Nolikuma pielikums Nr.1 un Nr.2):