Publikācijas datums:
JNP 2013/18/ERAF
Noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA ”Uzars celtniecība”
Līgumsumma
31842.16LVL
Līguma izpildes vieta
Jelgavas novada pašvaldība
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Kontakti

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja A. Udalova