Publikācijas datums:
JNP 2014/38/KPFI
Noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA" Siltums Jums"
Līgumsumma
818777.8EUR
Līguma izpildes vieta
Kalnciema pagasts,Jelgavas novads
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Kontakti

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja A. Udalova

Pamatojoties uz Nolikuma 3.3.punktu, Pasūtītājs ar Pretendentu līgumu slēgs projekta atbalsta gadījumā.