Publikācijas datums:
JNP 2013/29
Noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA”BIROTEH”
Līgumsumma
18128.22LVL
Līguma izpildes vieta
Jelgavas novada pašvaldība
Kontakti

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja A. Udalova