Publikācijas datums:
JNP 2013/02/LL
Noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA"Dole Marine"
Līgumsumma
13819LVL
Līguma izpildes vieta
Jelgavas novada pašvaldība
Kontakti

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja A. Udalova