Publikācijas datums:
JNP 2015/32
Noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA "Auto Blitz"
Līgumsumma
103400EUR
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Kontakti
Iepirkuma 2.daļa tiek pārtraukta sakarā ar tehniskās specifikācijas precizēšanu.