Publikācijas datums:
JNP 2013/19
Noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA"GEKA"
Līgumsumma
2743LVL
Līguma izpildes vieta
Jelgavas novada pašvaldība
Kontakti

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja A. Udalova