Publikācijas datums:
JNP 2013/24/ELFLA
Noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA”RJK”
Līgumsumma
7954.65LVL
Līguma izpildes vieta
Jelgavas novads
Kontakti

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja A. Udalova