Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Nams 3”
Līgumsumma
7611.57EUR
Iepirkuma procedūra
Citi iepirkumi
Rezultātu publicēšanas datums
30.06.2016.
Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 82 panta 16.daļas 2.punktu (63.panta 1.daļas 2.punkta nosacījumi)