Publikācijas datums:
JNP 2013/01/LAD
Noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA"Firma L4"
Līgumsumma
4000LVL
Līguma izpildes vieta
Jelgavas novada pašvaldība
Kontakti

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja A. Udalova