Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „DG Baltic”
Līgumsumma
9840EUR
Iepirkuma procedūra
Citi iepirkumi
Kontakti

Aija Udalova

aija.udalova@jelgavas novads
Iepirkums tiek veikts saskaņā ar PIL 9.panta 21.daļas 1.apakšpunktu