Projekti
16000 zandartu mazuļi ielaisti upē

Realizējot Zivju fonda projektu “Zandartu resursu palielināšana Lielupē - Jelgavas novada un Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā - 2020”, Jelgavas novada pašvaldība 28.oktobrī sadarbībā ar Makšķerēšanas sporta klubu “Lielupes brekši”, Jelgavas novada pašvaldības policijas, Pārtikas veterinārā dienesta un Valsts vides dienesta pārstāvju uzraudzībā  veica 16000 zandartu zivju mazuļu ielaišanu Lielupē Jelgavas novada Valgundes pagasta Vītoliņos. 

Projekta mērķis ir veicināt zivju resursu daudzveidību, makšķerēšanas un zemūdens medību iespējas Lielupē, palielinot zandartu populācijas blīvumu.

Zandartu mazuļu piegādi un ielaišanu ūdenstilpē nodrošināja SIA “Rūjas zivju audzētava”. Kopējās projekta izmaksas summējas 4225.32 EUR apmērā, kur Zivju fonda finansējums ir 3002.95 EUR, bet Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums – 1222.37 EUR.

Turklāt jāmin, ka kopš 2017.gada Jelgavas novada pašvaldība veic zemūdens medību organizēšanu Lielupes upes posmos, kas atrodas Jelgavas un Ozolnieku novadu administratīvajās teritorijās. Kā viens no licencēto zemūdens medību mērķiem saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu nolikumu “Par licencētām zemūdens medībām Lielupes upes posmos Jelgavas un Ozolnieku novados” ir organizēt licencētām zemūdens medībām paredzēto zivju sugu regulāru pavairošanu.

Logo