Izglītība
konference

Konference aizvadīta divu starptautisku Erasmus+ programmas projektu ietvaros -  “Viedā skola restaurācijā un būvniecībā” (Smart School in restoration and construction industry) un projekta “Zaļenieku KAV profesionālā pilnveide starptautiskā darba vidē”.

Konferenci atklāja Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Madars Lasmanis un Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas direktore Lilita Leoho. Savukārt pasākumu moderēja Haralds Burkovskis.

Pasākumā piedalījās ap 60 dalībnieku, tajā skaitā projekta partneri no Lietuvas un Slovākijas, kā arī viesi no Latvijas profesionālajām izglītības iestādēm, kurās īsteno restaurācijas programmas. Savā pieredzē un zināšanās dalījās īpašie viesi no Latvijas Amatniecības kameras, Restauratoru biedrības, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja un citām organizācijām. 

Pasākuma pirmajā daļā konferences dalībnieki atskatījās uz paveikto Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros - audzēkņu un pedagogu profesionālo pilnveidi starptautiskajā vidē un viedajiem risinājumiem mācību procesa īstenošanā, digitālo kompetenču paaugstināšanu. Pasākuma moderators veicināja dalībniekus uz diskusiju par plaisu starp paaudzēm skolā tehnoloģiju laikmetā. Tika meklēta atbilde uz jautājumu vai amatu ir iespējams iemācīties digitāli.

Pasākuma otrajā daļā eksperti dalījās pieredzē un zināšanās par tādiem jautājumiem kā digitālā pasaule, virtuālā realitāte un Mākslīgais intelekts attālināto mācību organizēšanā. Par to, vai restaurācija ir hobijs vai bizness pieredzē dalījās pieredzes bagātais arhitekts Artūrs Lapiņš. 

Pasākumu noslēdzot dalībnieki dalījās ar konferencē gūtajām atziņām un skatu nākotnē.