Sabiedrības līdzdalība
Brakšķi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) saņēmusi izvērtēšanai SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu. SPRK ir uzsākusi tarifu projekta vērtēšanu.

Jaunie tarifi attieksies uz Zemgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā radītajiem nešķirotiem sadzīves atkritumiem, kas nonāk poligonā “Brakšķi – 2.kārta” no Jelgavas pilsētas, Jelgavas, Dobeles, Auces, Tērvetes, Ozolnieku, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadiem. Uz atkritumu poligonu tiek nogādāti 38 tūkst. tonnu nešķirotu sadzīves atkritumu, ko saražo 158 tūkst. atkritumu radītāju no minētajiem novadiem gada laikā.
Uzņēmums ir iesniedzis vērtēšanai tarifu projektu, kas aprēķināts pie dažādām dabas resursa nodokļa (DRN) likmēm. Atbilstoši pieņemtajiem Saeimas grozījumiem likumā no 2021. gada DRN likme, ko piemēro tarifam par sadzīves atkritumu apglabāšanu, ir 65 EUR/t, savukārt 2022. gadā – 80 EUR/t, bet no 2023. gada – 95 EUR/t.

 

Šobrīd esošais tarifs (EUR/t)

Iesniegtais tarifu projekts (EUR/t)

Pie DRN likmes 65 EUR/t

65,48

72,91

Pie DRN likmes 80 EUR/t

72,27

80,03

Pie DRN likmes 95 EUR/t

79,06

87,15

Plānotais tarifu pieaugums ir saistīts galvenokārt ar izmaksu pieaugumu materiāla nodošanai tālākai reģenerācijai, ko paredz savstarpējais līgums, kas noslēgts starp SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” un “SCHWENK Latvija”. Vienlaikus uzņēmums pārskatījis administratīvās un citas izmaksas saistībā ar saimnieciskās darbības virzienu pārkārtošanu. No šī gada 1.jūlija uzņēmums vairs nenodarbosies ar atkritumu savākšanas un pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanu Jelgavas pilsētā.


SPRK aicina pakalpojumu lietotājus iepazīties ar tarifu projekta kopsavilkumu un sniegt priekšlikumus SPRK, kā arī SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”. Priekšlikumi, kā arī ieteikumi par tarifu projektu iesniedzami, rakstot uz  sprk@sprk.gov.lv  vai info@komunalie.lv.

SPRK izvērtēšanai saņēma SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” tarifu projektu šogad 26. martā saistībā ar izmaksu pieaugumu.

“Uzņēmuma aprēķinātais un iesniegtais tarifu projekts SPRK izvērtēšanas laikā var mainīties. Mūsu uzdevums ir rūpīgi pārbaudīt izmaksas, ieņēmumus un apjomus, kas veido tarifu projekta aprēķinu un pārliecināties, lai tarifos ir iekļautas vienīgi ekonomiski pamatotas izmaksas. Tas nozīmē, ka apstiprinātie tarifi var atšķirties no tā, ko sākotnēji uzņēmums ir plānojis,” stāsta SPRK pārstāvis Aigars Mežals.


Kopējā tarifu projekta izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas laiks ir 120 dienas. Ja tās gaitā ir nepieciešams saņemt no uzņēmuma papildu informāciju par tarifu projektu, SPRK lūdz to iesniegt. Tajā brīdī, kad informācija ir pieprasīta, tarifu projekta izskatīšanas laiks tiek apturēts, bet atsākas, kad uzņēmums informāciju ir iesniedzis SPRK.
Plašāk ar tarifu projekta kopsavilkumu aicinām iepazīties SPRK mājaslapā, kā arī papildus interaktīvā veidā – SPRK infografikā.
Vēršam uzmanību, ka SPRK apstiprina sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu, un tā ir tikai viena daļa no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas, ko par atkritumiem maksā iedzīvotāji. Pārējās atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvdaļas apstiprina pašvaldības. Tā ir maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, nogādāšanu uz atkritumu poligonu, šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu un citām darbībām, kas jāveic pašvaldībai, lai samazinātu to atkritumu daudzumu, kas tiek aizvests apglabāšanai uz atkritumu poligonu – atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir institucionāli un funkcionāli neatkarīgs, pilntiesīgs, autonoms publisko tiesību subjekts, kas realizē sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" un regulējamo nozaru normatīvajiem aktiem. SPRK patstāvīgi pilda tam ar likumu nodotās funkcijas un savas kompetences ietvaros patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem.


Papildu informācijai:
Baiba Jakobsone,
Sabiedrisko attiecību vadītāja
baiba.jakobsone@sprk.gov.lv
+371 26331188
www.sprk.gov.lv

Foto: jelgava.lv